Untitled 1
Agg. 11/05/2019 ore 23:17
<?php $t1 = fixupCondition($Currentsolardescription); 13.2C
74%
NAC (NA) 
NAC (NA)
16.1 km/h
da E
NA km/h (NA)
NA mm NA mm