Untitled 1
Agg. 24/03/2018 ore 12:37
<?php $t1 = fixupCondition($Currentsolardescription); 2.7C
87%
NAC (NA) 
NAC (NA)
3.2 km/h
da NE
NA km/h (NA)
NA mm NA mm